کالنجی - آموزش نوین برق

نماد اعتماد الکترونیکی

سایت کالنجی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی یک ستاره میباشد.

برای تأیید صلاحیت کالنجی میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید