نقشه فتوسل معکوس

نحوه سیم بندی فتوسل معکوس با رله شیشه ای و بدون رله شیشه ای

فتوسل معکوس زمانی کاربرد دارد که میخواهیم مصرف کننده ما در روز روشن باشد و در شب خاموش باشد به عبارتی عکس حالت عا...

ادامه مطلب

سطح مقطع سیم نول

چرا در کنتور سه فاز خانگی سطح مقطع سیم نول هم اندازه سیم فاز است

سطح مقطع سیم نول در زمانی که از کنتور سه فاز خانگی استفاده میکنیم هم اندازه سیم های فاز است و یکی از کابران این س...

ادامه مطلب

مراحل نصب شاسی مخفی قفل برقی

نصب کلید مجزا قفل برقی در آیفون تصویری قدیم و جدید

نصب کلید مجزا قفل برقی موضوع این مقاله از سری آموزش رایگان آیفون صوتی و تصویری است و میخواهیم نحوه نصب شاسی مخفی...

ادامه مطلب