نصب کنتاکتور

نحوه نصب کنتاکتور سه فاز و تکفاز با شستی و کلید فرمان

نصب کنتاکتور در برق صنعتی بسیار کاربرد دارد. در آموزش های گذشته به این مساله پرداختیم که کنتاکتور چیست و چه کاربر...

ادامه مطلب

نقشه فتوسل معکوس

نحوه سیم بندی فتوسل معکوس با رله شیشه ای و بدون رله شیشه ای

فتوسل معکوس زمانی کاربرد دارد که میخواهیم مصرف کننده ما در روز روشن باشد و در شب خاموش باشد به عبارتی عکس حالت عا...

ادامه مطلب