محاسبه خازن در موتور تک فاز

روش محاسبه خازن در موتور تکفاز ( خازن راه انداز و دائم کار)

محاسبه خازن در موتور تکفاز یکی از دغدغه های همیشگی ما برق کار هایی هست که با الکتروموتورهای تکفاز سر و کار داریم ...

ادامه مطلب

نصب خازن موتور تک فاز

طریقه نصب خازن موتور تکفاز چهار سیم + هواکش تک فاز سه سیم

نصب خازن موتور تکفاز موضوع این مقاله در کالنجی است که در موتور های مختلف تک فاز  مانند دنیام آب، پنکه، موتور...

ادامه مطلب

راهنمای خرید مولتی متر برق ساختمان و صنعتی

راهنمای خرید مولتی متر مناسب برق ساختمانی و صنعتی

راهنمای خرید مولتی متر مناسب برق ساختمانی و صنعتی موضوع این آموزش کالنجی است. در آموزش های گذشته آموزش کار با مول...

ادامه مطلب