نصب خازن موتور تک فاز

طریقه نصب خازن موتور تکفاز چهار سیم + هواکش تک فاز سه سیم

نصب خازن موتور تکفاز موضوع این مقاله در کالنجی است که در موتور های مختلف تک فاز  مانند دنیام آب، پنکه، موتور...

ادامه مطلب

راهنمای خرید مولتی متر برق ساختمان و صنعتی

راهنمای خرید مولتی متر مناسب برق ساختمانی و صنعتی

راهنمای خرید مولتی متر مناسب برق ساختمانی و صنعتی موضوع این آموزش کالنجی است. در آموزش های گذشته آموزش کار با مول...

ادامه مطلب

نصب کلید هوشمند کولر آبی

نحوه نصب کلید هوشمند کولر آبی

کلید هوشمند کولر آبی برای بهره‌مندی جذاب‌تر، مفیدتر و در عین حال بهینه‌تر از انواع کولر آبی طراحی شده است. این کل...

ادامه مطلب