دوره نصب و عیب یابی آیفون صوتی و تصویری

 

نصب دو درب بازکن مجزا در آیفون تصویری

آموزش نصب دو دربازکن مجزا در آیفون تصویری یک طبقه و دو طبقه

کنترل دو درب و یک آیفون موضوع این قسمت آموزش برق ساختمان در کالنجی است و با همدیگر یاد خواهیم گرفت که به چه صورت ...

ادامه مطلب

آموزش عیب یابی آیفون تصویری + روش حل مشکل به صورت قدم به قدم

در آموزش های  گذشته مباحثی همچون نحوه نصب آیفون تصویری، عیب یابی آیفون صوتی و نحوه نصب آیفون صوتی را آم...

ادامه مطلب

نحوه نصب آیفون صوتی

نحوه نصب آیفون صوتی قدیمی و جدید یک واحدی و چند واحدی

نحوه نصب آیفون صوتی یک از مورادی است در برق ساختمان از آن استفاده می شود و به همین دلیل اگر در حوزه برق ساختمان ی...

ادامه مطلب