دوره نصب و عیب یابی آیفون صوتی و تصویری

 

نصب در بازکن کارتی

آموزش نصب ماژول کارتخوان آیفون یا در بازکن کارتی

آموزش نصب ماژول کارتخوان آیفون یا دربازکن کارتی موضوع این آموزش برق ساختمان در کالنجی از و با هم دیگه یاد خواهیم ...

ادامه مطلب

نصب آیفون صوتی الکتروپیک ۱ طبقه و چند طبقه

نحوه نصب آیفون صوتی الکتروپیک موضوع این آموزش برق ساختمان در کالنجی است، در آموزش های گذشته نصب آیفون صوتی مدل تا...

ادامه مطلب

نصب دو درب بازکن مجزا در آیفون تصویری

آموزش نصب دو دربازکن مجزا در آیفون تصویری یک طبقه و دو طبقه

کنترل دو درب و یک آیفون موضوع این قسمت آموزش برق ساختمان در کالنجی است و با همدیگر یاد خواهیم گرفت که به چه صورت ...

ادامه مطلب

آموزش عیب یابی آیفون تصویری + روش حل مشکل به صورت قدم به قدم

در آموزش های  گذشته مباحثی همچون نحوه نصب آیفون تصویری، عیب یابی آیفون صوتی و نحوه نصب آیفون صوتی را آم...

ادامه مطلب