نصب کنتاکتور

نحوه نصب کنتاکتور سه فاز و تکفاز با شستی و کلید فرمان

نصب کنتاکتور در برق صنعتی بسیار کاربرد دارد. در آموزش های گذشته به این مساله پرداختیم که کنتاکتور چیست و چه کاربر...

ادامه مطلب

اضافه كردن زنگ دوم به آيفون تصویری

اضافه كردن زنگ دوم به آيفون صوتی و تصویری

آموزش اضافه کردن زنگ دوم به آیفون موضوع این آموزش آیفون های صوتی و تصویری است و با همدیگه نحوه اضافه کردن زنگ یا ...

ادامه مطلب

نقشه فتوسل معکوس

نحوه سیم بندی فتوسل معکوس با رله شیشه ای و بدون رله شیشه ای

فتوسل معکوس زمانی کاربرد دارد که میخواهیم مصرف کننده ما در روز روشن باشد و در شب خاموش باشد به عبارتی عکس حالت عا...

ادامه مطلب

سطح مقطع سیم نول

چرا در کنتور سه فاز خانگی سطح مقطع سیم نول هم اندازه سیم فاز است

سطح مقطع سیم نول در زمانی که از کنتور سه فاز خانگی استفاده میکنیم هم اندازه سیم های فاز است و یکی از کابران این س...

ادامه مطلب